USŁUGI KSIĘGOWE:

 • ➢ Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości

 • ➢ Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • ➢ Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego

 • ➢ Sporządzanie ewidencji VAT

 • ➢ Prowadzenie ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia

 • ➢ Sporządzanie wniosków kredytowych

 • ➢ Sporządzanie wniosków o zwrot VAT od zakupu materiałów budowlanych

 • ➢ Sporządzanie list płac, umów zleceń i o dzieło

 • ➢ Prowadzenie dokumentacji pracowniczej

 • ➢ Sporządzanie i przekazywanie pełnej dokumentacji do ZUS

 • ➢ Sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego